Szkolenia - Skład

Zarząd LZKosz na posiedzeniu w dniu 14.12.2011 r. działając w oparciu o zapisy § 30 ust. 3 Statutu LZKosz powołał RADĘ TRENERÓW. W skład Rrady każdorazowo wchodzą trenerzy główni i współpracujący Kadr Wojewódzkich.

 
Trenerzy główni:
 
  • Mirosław Samoń
  • Paweł Sawczuk
  • Wojciech Paszek
  • Michał Żmińczuk

 

Trenerzy współpracujacy:

Partnerzy:Copyright © 2009 LZKosz Lublin. Projekt i wykonanie: ibif.pl